Home


SD ANLEGG

Siden vi benytter et av markedets mest kraftfulle og fleksible PLS system gir dette en fleksibilitet i markedet uten sidestykke. Dette har gitt et ekstremt tilpassingsdyktig SD anlegg som takler integrasjon mot det meste som finnes. Vi har et et enormt fokus på kvalitet og finish samt løsninger som gir energibesparelse på topp nivå.

Hvorfor velge oss?


Litt om oss

Etter å ha jobbet med PLS baserte SD anlegg (programutvikling) siden siden 1988, startet Terje Gilje-Sørnes Energimesteren i 2008.
Vi er i dag 5 ivrige medarbeidere som leverer Automasjonsløsninger innenfor byggautomasjon, infastruktur fjernvarme/fjernkjøling, smarhus løsninger, hvac overvåking offshore og industriell automasjon.
Vi har et spesielt fokus på service og oppfølging av prosjekt med meget gode referanser på dette.
Energibesparelse er i høysetet.

Fjernvarme/fjernkjøling Infastruktur

Energimesteren har levert løsninger innen fjernvarme/fjernkjøling siden 2008 og
derfor meget gode referanser på dette.
Alt fra automatikk for mindre vekslersentraler til store Energisentraler er levert. Det er blitt vektlagt kvalitet og service

Bedre komfort, lavere energiforbruk og sikkerhet i hverdagen med smarthus

Vi har pr i dag levert smarthus løsninger som langt overgår hva en normalt forventer.
Siden hjertet i Energimesteren sitt smarthus konsept er det samme som benyttes i SD anleggene utløser dette en enorm fleksibilitet.
Dette fremgår også av referansene for anleggene

Jeg er interesert i å vite mer om smarthus

Noen av våre referanser

Vi er ENERGIMESTEREN

Terje Gilje-Sørnes

Daglig Leder

413 29 840


Kontakskjema

ENERGIMESTEREN AS